Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září - listopad

Prosinec:

Začínáme druhý modul - téma přírodní jevy - zatím jsme pouze u nových slovíček, která jsou zatím velmi lehká. Příští týden si přidáme zdraví a nemoci - hlavně zranění. Pak nás čeká minulý čas průběhový a prostý.

Listopad:

Věnujeme se stupňování přídavných jmen. Máme papír se seznamem jednoduchých přídavných jmen se všemi typy stupňování. Také již máme druhý seznam, kde jsou těžší a novější přídavná jména. První test již máme za sebou (26.11,), test na druhou polovinu slovíček nás čeká v pondělí 7. 12. Ve středu 2. 12. máme čtvrtletní test na učivo prvního modulu - budou tam slovíčka (př. bossy, polite, confident, reserved, overweight, flat shoes, heart surgeon, middle aged, stand still...), stupňování přídavných jmen (happy - happier - the happiest, much - more - the most, bad - worse - the worst), množné/jednotné číslo (př. clothes ARE, jeans ARE, news IS, sport IS), too a enough. Další částí testu bude poskládat rozhovor o oblečení a přeložit a přečíst si text My favourite tacher a u pěti vět označit T / F.

Říjen:

Stále opakujeme učivo nižších ročníků - názvy povolání a obvyklé činnosti s nimi spojené. Také opakujeme jednotné a množné číslo podstatných jmen.

Září:

Zatím jsme jen opakovali (zájmena, přítomný čas prostý, frekvenční příslovce a předložky času - in, on, at). V učebnici máme probrané strany 4 - 6. Příští týden nás čeká test na slovíčka lekce nula a test na překlad vět v přítomné čase prostém - př. Marek často jezdí na kole. Mark often rides a bike. Obvykle vstávám v šest. I usually get up at six. Mark nebydlí v Brně. Mark doesn´t live in Brno. Co dělá tvůj táta o víkendech? What does your dad do at weekends? ...